VIETNAM SOURCING JOINT STOCK COMPANY

 The leading lubricant distributor in Vietnam

                                                                                    Language         

  

 

Dầu cắt gọt pha nước nói chung bao gồm chất , phụ gia chống ăn mòn , chất diệt khuẩn chất tao nhũ. Dầu cắt gọt pha nước được thiêt kế để sự dụng nơi cần hiệu quả làm mát tối đa. Bởi vì chúng được sử dụng thông thường ở nồng độ 10% hoặc thấp hơn , lượng phụ gia trong sản phẩm làm việc thấp hơn lượng chứa dầu  khi chưa pha nước . Vì vậy những sản phẩm này thông thường được dùng trong những ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao và  lực cắt nhẹ .

Dầu cắt gọt pha nước được phân loại dựa trên hàm lượng dầu khoán hoặc ngoại quan của  sản phẩm đã pha nước ."Dung dịch dang sữa" chứa hàm lượng dầu lớn , do đó sản phẩm đã pha có ngoại quan giống sữa " chứa hàm lượng dầu lớn, . Những loại bán tống hợp" chưa lượng thấp dầu gốc khoáng và dạng nhủ tương có ther thay đổi ngoại quann từ đục đến trong suốt." Những loại tổng hợp " không chứa dầu gốc khoáng và sản phẩm pha trộn có ngoai quan trong suốt . Việc lựa chọn dầu cắt gọt pha nước nên tính đến sự hoạt động của máy móc , vật liệu dược gia công , ap suất , chất lượng nước và đòi hỏi về độ trong của dầu sau khi pha . Đại diện của FUCHS có thể hổ trợ trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp nhát cho ứng dụng của bạn .

Oil Cutting Water

Results 1 - 7 of 7
dau-nhot-condat-polybio-2003
dau-nhot-condat-polybio-2003
Price:
CALL

Dầu Gia Công Kim Loai - Cắt Gọt Pha Nước (Condat)

Dầu Nhớt Condat Polybio 200

dau-nhot-condat-mecagreen-450
dau-nhot-condat-mecagreen-450
Price:
CALL

Dầu Gia Công Kim Loai - Cắt Gọt Pha Nước (Condat)

Dầu Nhớt Condat Mecagreen 450

dau-nhot-fuchs-ecocool-600-nbf-c
dau-nhot-fuchs-ecocool-600-nbf-c
Price:
CALL

Dầu Gia Công Kim Loai - Cắt Gọt Pha Nước...

Dầu Nhớt Fuchs Ecocool 600 NBF C

dau-nhot-fuch-ecocool 700 nbf (m)
dau-nhot-fuch-ecocool 700 nbf (m)
Price:
CALL

Dầu Gia Công Kim Loai - Cắt Gọt Pha Nước...

Dầu Nhớt Fuchs - Ecocool 700 NBF (M)

dau-nhot-fuchs-mzan-51m
dau-nhot-fuchs-mzan-51m
Price:
CALL

Dầu Gia Công Kim Loai - Cắt Gọt Pha Nước...

Oil Fuchs Ecocool 1030

dau-nhot-idemitsu-daphne-maxicool-ms
dau-nhot-idemitsu-daphne-maxicool-ms
Price:
CALL

Dầu Gia Công Kim Loai - Cắt Gọt Pha Nước...

Dầu Nhớt Idemitsu Daphne Maxicool MS

dau-nhot-daphne-milcool-xl-pail-20l
dau-nhot-daphne-milcool-xl-pail-20l
Price:
CALL

Dầu Gia Công Kim Loai-Cắt Gọt Pha Nước (Idemitsu)

Dầu Nhớt Idemitsu Daphne Milcool Xl

  • Selling Products
  • New Product

Search Product

Advertisement

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Dầu Nhớt Cho Ngành Vận  Tải
Dầu Nhớt Công Trình
Mỡ Chịu Nhiệt Quaker

HYDRAULIC OIL PUMP

 

We have 44 guests and no members online

: