VIETNAM SOURCING JOINT STOCK COMPANY

 The leading lubricant distributor in Vietnam

                                                                                    Language         

  

 

dau-nhot-condaforrm-237

Dầu Nhớt Condaform 237

Dầu Gia Công Kim Loại - Dầu Dập (Condat)

CONDAFORM 237 là một loại dầu dập ,sản phẩm có chứa các chất phụ clo.
CONDAFORM 237 được thiết kế cho gia công kim loại.
CONDAFORM 237 có thể được áp dụng bằng phương tiện thông thường, bao gồm phun.Là sản phẩm không mùi.
CONDAFORM 237 có thể được loại bỏ các mản bám kim loại do có các phụ gia rửa có tính kiềm.
Drum : 230.63 Kg
pail : 20 lít
Price per Unit (KG): Call for price

Description

Presentation

CONDAFORM 237 is a neat oil, containing chlorine based additives.
 CONDAFORM 237 is designed for metal working.
ISO-L-MHE

NEAT OIL CONTAINING CHLORINE-BASED ADDITIVES.
 
 

Advantaget

◆    CONDAFORM 237 can be applied by usual means, including spraying.
◆    Odorless.
◆    CONDAFORM 237 can be eliminated by alkaline washing.
◆    Without solvent based  (no V.O.C.).

 

Caracteristics

 

CONDAFORM 237 Unit  
Color / Blond oil
Specific gravity at 15°C g/cm3 1.2
Viscosity at 20°C mm²/s 960
Viscosity at 40°C mm²/s 150
Viscosity at 100°C mm²/s 8,1
Flash point (open) °C 204
Corrosion copper / 1b
Storage temperature °C 0 at 50
Time of storage advised / 2 years
  • Selling Products
  • New Product

Search Product

Advertisement

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Dầu Nhớt Cho Ngành Vận  Tải
Dầu Nhớt Công Trình
Mỡ Chịu Nhiệt Quaker

HYDRAULIC OIL PUMP

 

We have 33 guests and no members online

: