VIETNAM SOURCING JOINT STOCK COMPANY

 The leading lubricant distributor in Vietnam

                                                                                    Language         

  

 

Từ khởi đầu khiêm tốn của mình vào năm 1911, Idemitsu Kosan bắt đầu ở Nhật Bản như là một công ty cung cấp các loại dầu bôi trơn. Trong suốt lịch sử của nó, Idemitsu Kosan đã được đẩy ranh giới của sự đổi mới và công nghệ với một tập trung cao độ vào nghiên cứu và phát triển.

Là một trong những công ty dầu khí hàng đầu Nhật Bản, Idemitsu Kosan đã mở rộng và chuyển sang các lĩnh vực như mua sắm của dầu thô, tinh chế, doanh số bán hàng của sản phẩm dầu mỏ và sự phát triển của các nguồn tài nguyên dầu mỏ, hóa dầu và các nguồn năng lượng thay thế.

Hôm nay, Idemitsu Kosan đã phát triển xa và rộng với hơn 50 văn phòng và hơn 7.000 nhân viên tại Nhật Bản và ở nước ngoài . Mạng lưới toàn cầu Idemitsu Kosan đã làm cho nó hiện diện ở các nước như:Việt Nam, Mỹ, Đức, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Philippines và Malaysia.

Idemitsu

Results 1 - 16 of 32
dau-nhot-idemitsu-grea-lube-100
dau-nhot-idemitsu-grea-lube-100
Price:
CALL

Dầu Báng Răng - Thường (Idemitsu)

Oil Idemitsu Daphne Gear Lube 100

dau-nhot-idemitsu-daphne-mechanic-oil-1505
dau-nhot-idemitsu-daphne-mechanic-oil-1505
Price:
CALL

Dầu Bảo Trì - Dầu Rãnh Trượt(Idemitsu) Daphne...

Dầu Nhớt Idemitsu Daphne Mechanic Oil 150

dau-nhot-idemitsu-daphne-mechanic-oil-46
dau-nhot-idemitsu-daphne-mechanic-oil-46
Price:
CALL

Dầu Bảo trì - Dầu Rãnh Trượt(Idemitsu) Daphne...

Dầu Nhớt Idemitsu Daphne Mechanic Oil 46

dau-nhot-idemitsu-daphne-mechanic-oli-68
dau-nhot-idemitsu-daphne-mechanic-oli-68
Price:
CALL

Dầu Bảo Trì - Dầu Rãnh Trượt(Idemitsu) Là sản...

Oil Idemitsu Daphne Mechanic Oli 68

dau-nhot-daphne-oil-co-series
dau-nhot-daphne-oil-co-series
Price:
CALL

Dầu Bảo Trì - Máy Nén Khí (Idemitsu) Daphne...

Dầu Nhớt Idemitsu Daphne Oil Co Series

dau-nhot-daphne-super-cs-series
dau-nhot-daphne-super-cs-series
Price:
CALL

Dầu Bảo Trì - Máy Nén Khí (Idemitsu) Daphne...

Dầu Nhớt Idemitsu Daphne Super CS Series

dau-nhot-idemitsu-daphne-super-screw-series
dau-nhot-idemitsu-daphne-super-screw-series
Price:
CALL

Dầu Bảo Trì - Máy Nén Khí (idemitsu) Daphne...

Dầu Nhớt Idemitsu Daphne Super Screw Series

dau-nhot-daphne-super-ace-vac-series
dau-nhot-daphne-super-ace-vac-series
Price:
CALL

Dầu Bảo Trì - Máy Nén Khí (Idemitsu) Một dòng...

Dầu Nhớt Idemitsu Daphne Super ACE VAC Series

idemitsu-extreme-sm-cf-15w40
idemitsu-extreme-sm-cf-15w40
Price:
CALL

Dầu Bảo Trì - Máy Phát Điện (Idemitsu) Dòng...

Idemitsu EXtreme SM-CF 15W40

idemitsu-diesel-cf4-sg-15w40
idemitsu-diesel-cf4-sg-15w40
Price:
CALL

Dầu Bảo Trì - Máy Phát Điện...

Idemitsu Diesel CF4-SG 15w40

dau-nhot-idemitsu-apolloil-multi-runner-dh-1-15w40
dau-nhot-idemitsu-apolloil-multi-runner-dh-1-15w40
Price:
CALL

Dầu Bảo Trì - Máy Phát Điện (Idemitsu) Là dầu...

Dầu Nhớt Idemitsu Apollo Multi Runner DH-1 15W40(Phuy)

dau-nhot-idemitsu-daphne- super-coat tw
dau-nhot-idemitsu-daphne- super-coat tw
Price:
CALL

Dầu Gia Công Kim Loai - Cắt Gọt Chống Rỉ...

Oil Idemitsu Daphne Super Coat TW

dau-nhot-idemitsu-daphne-super-coat -nr
dau-nhot-idemitsu-daphne-super-coat -nr
Price:
CALL

Dầu Gia Công Kim Loai - Cắt Gọt Chống Rỉ...

Oil Idemitsu Daphne Super Coat NR

dau-nhot-idemitsu-daphne-maxicool-ms
dau-nhot-idemitsu-daphne-maxicool-ms
Price:
CALL

Dầu Gia Công Kim Loai - Cắt Gọt Pha Nước...

Dầu Nhớt Idemitsu Daphne Maxicool MS

dau-nhot-idemitsu-daphne-master-draw-533-wd
dau-nhot-idemitsu-daphne-master-draw-533-wd
Price:
CALL

Dầu Gia Công Kim Loại - Dầu Dập (Idemitsu)

Oil Idemitsu Daphne Master Draw 533 WD

dau-nhot-daphne-alpha-cleaner-series
dau-nhot-daphne-alpha-cleaner-series
Price:
CALL

Dầu Gia Công Kim Loại - Dầu Rửa (Idemitsu) Đây...

Idemitsu Danphne Cleaner Series

  • Selling Products
  • New Product