VIETNAM SOURCING JOINT STOCK COMPANY

 The leading lubricant distributor in Vietnam

                                                                                    Language         

  

 

Chi Nhánh Tân Bình

4/16 Do Son Str, Ward 4, Tan Binh Dist, HCM City, Vietnam

Tel: 84-8-381167 46/47

Fax: 84-8-39 4837 26

Chi Nhánh Hải Phòng

104+200 Nguyen Binh Khiem Str, Hai An Dist, Hai Phong City, Vietnam

Tel: 84-31 3979122

Fax: 84-313979124

Chi Nhánh Đà Nẵng

7fl No76 Bach Dang Str, Hai Chau Dist, Da Nang City, Vietnam

Tel: 84-511-3849968

Fax: 84-511-3849068

Chi Nhánh Hà Nội

131 Bui Thi Xuan Str, Hai Ba Trung Dist, Ha Noi City, Vietnam

Tel: 84-4-397248 29/30

Fax: 84-4-38 39724831

 Lubricant Warehouse

7/20 Đường DT 743, Binh Hoa,Thuan An ,  Bình Dương

Paper Warehouse

6/4, Ấp Đồng An, Xã Bình Hòa, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

  • Selling Products
  • New Product