CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM SOURCING

Nhà phân phối dầu nhớt hàng đầu Việt Nam

                                                                                    Language      

  

 

dau-nhot-verkol-cast-85

Dầu Nhớt Verkol Cast 85

Dầu Casting Lubricant (Dầu Đúc)

VERKOCAST - 85 là hổn hợp được nghiên cứu cho bôi trơn của khuôn trong quá trình đúc thép liên tục. Nó tạo ra điểm tia chớp cao, ổn định nhiệt xuất sắc do đó trong tiền gửi quy trình ném thép không được thành lập. Giúp chống dính giữa kim loại lỏng và khuôn, tạo thành môi trường khử mà kháng cự lại ô - xi hoá hời hợt của thép hoặc phôi thép tạo ra ảnh hưởng bôi trơn.
VERCOCAST-85 làm chậm lại hoá rắn của thép, trao truyền nhiệt đồng nhất, hãy tránh thành lập quần tụ ô - xít hời hợt và lỗ ghim sẽ tạo ra vấn đề nghiêm trọng trong chọn sản phẩm. VERKOCAST - 85 cũng hạn chế tạo thành khói đến mức thấp nhất.
Drum : 210 Lít
Price per Unit (KG): Call for price

Description

Application

VERKOCAST-85 is a totally synthetic fluid developed for the lubrication of the moulds during the continuous steel casting process.

It has a high flash point, an excellent thermal stability and no ash content, therefore during the steel casting process deposits are not formed. It is specially additivated to avoid the direct contact between liquid metal and mould, forming a reducing atmosphere which resists the superficial oxidation of slab, bloom or steel billets producing a lubricant effect and avoiding the seizure (binding).

VERCOCAST-85 slows down the superficial solidification of the steel, conferring a homogenous heat transfer, avoiding the formation of superficial oxide inclusions and pin holes which would produce serious problems in casting products. VERKOCAST-85 also reduces the formation of smoke to a minimum.

Typical characteristics

Colour, ASTM D-1500 0.5
Density @ 15ºC, ASTM D-1298, g/ml 0.87
Kinematic Viscosity @ 40ºC, ASTM D-445, cSt 84.8
Viscosity Index, ASTM D-2270. 150
Flash point, ASTM D-92, ºC 260
Pour point, ASTM D-97, ºC  -15
Water content, ASTM D-4928 (Karl Fischer Titration), ppm 100
Neutralisation Value, ASTM D-974, mg KOH/g 0.12
Saponification Number, ASTM D-94, mg KOH/g 38.7

 

  • Bán Chạy
  • Sản Phẩm Mới

Tìm Kiếm Sản Phẩm

Quảng Cáo

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Dầu Nhớt Cho Ngành Vận  Tải
Dầu Nhớt Công Trình
Mỡ Chịu Nhiệt Quaker

LỌC DẦU THỦY LỰC

 

We have 89 guests and no members online

: